Tâm sự

Bắt đầu thay đổi bản thân như thế nào?

...

Cô đơn đến từ nơi đâu

Cô đơn là Cảm giác mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, bạn đang khao khát một điều gì đó. Cái cảm giác đấy thật khó hiểu, nó lạc...